Aktivity (spolku) Celým srdcem

Víc než cokoli jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života.

Přísloví 4:23 ČSP

Spolek Celým srdcem se aktuálně věnuje především

  • překladu materiálů pro Proces Celým srdcem a organizaci úvodní víkendové akce


  • přípravě Školy Celým srdcem


Vaše dary nyní využíváme zejména na:

  • mzdu pro profesionání editorku, která jazykově koriguje a sjednocuje dobrovolnicky vytvořené překlady materiálů Procesu Celým srdcem

  • finanční rezervu pro konání úvodní víkendové akce Procesu Celým srdcem

  • výpočet osvětlení potenciálních prostor Školy Celým srdcem pro účely schválení hygienou (pohybuje se v řádu desítek tisíc)

č. ú. 2401690582/2010

VS 1 – Chcete-li svůj příspěvek určit pouze na aktivity související s Procesem Celým srdcem, zvolte variabilní symbol 1.

VS 2 – Pokud je chcete směřovat pouze pro Školu Celým srdcem, použijte variabilní symbol 2.


PROCES Celým srdcem

ŠKOLA Celým srdcem