Aktivity (spolku) Celým srdcem

Víc než cokoli jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života.

Přísloví 4:23 ČSP

Spolek Celým srdcem se věnuje především

  • provozu a růstu Školy Celým srdcem


  • rozvoji Procesu Celým srdcem ve stabilní dobrovolnickou organizaci


Vaše dary nyní využíváme zejména na


  • chod Školy Celým srdcem a přípravu na budoucí růst

  • přípravu a realizaci dalšího běhu Procesu Celým srdcem


Dary můžete posílat převodem na podporu

  • všech aktivit Spolku Celým srdcem č. ú. 2401690582/2010


  • Školy Celým srdcem č.ú. 2901977563/2010

  • Procesu Celým srdcem č.ú. 2402056524/2010


Děkujeme za vaši podporu!


PROCES Celým srdcem

ŠKOLA Celým srdcem