Časový plán a rozpočet

Od dubna 2018 do září 2021

duben 2018 – červen 2019

Společné studium

V dubnu 2018 začalo

několik lidí studovat knihu „Teaching Redemptively“ od autora Donovana Grahama. Byl to první krok vstříc založení křesťanské školy v Praze. Každé dva týdny jsme si volali přes skype a sdíleli postřehy z kapitol, které jsme od minulého setkání přečetli. Diskuze vedla Leslie Johnson, která podle této knihy už lektorovala kurz pro křesťanské učitele v zahraničí. Z této skupiny vzešlo jádro našeho týmu a s dalšími, kteří se přidali nově, jsme pokračovali studiem knihy „Výchova jako dobrodružství“ od ředitele jedné z nejvíce inovativních škol na světě (Gymnázium Přírodní škola).

leden – červen 2019

Průzkum zájmu

V lednu jsme se začali ptát lidí ve sboru Církve bratrské Praha 13, jestli by měli zájem přihlásit své děti do křesťanské základní školy. Nejprve jsme vedli s několika lidmi hlubší rozhovory, poté jsme uspořádali informační schůzku a požádali příchozí o vyplnění dotazníku. Výsledky nás povzbudily - mnoho rodičů křesťanská škola nejen zajímá pro jejich děti, ale také byli ochotni prakticky škole pomoci (např. vedením

zájmových kroužků, pořádáním biblických kurzů pro - primárně nevěřící/hledající - rodiče, kteří by o ně projevili zájem, nebo pomoci s údržbou).

červen – září 2019

Budování týmů

Chceme vytvořit tři týmy. Pedagogický tým bude pracovat na školním vzdělávacím plánu/rámci založeném na naší vizi, připravovat kurz pro učitele a organizovat skupinová výběrová řízení pro budoucí učitele. Propagační tým bude zodpovídat za propagaci myšlenky školy v pražských evangelikálních sborech a bude pečovat o základnu našich podporovatelů. Organizační tým bude shánět prostory pro školu a připravovat žádost o akreditaci pro MŠMT.

září 2019 – srpen 2020

Akční rok

V tomto roce chceme podrobněji promyslet a připravit padagogickou koncepci školy. Zároveň chceme vytvořit vzdělávací program pro naše budoucí učitele, získat peníze pro pokrytí nezbytných výdajů a najít pro školu prostory.

leden 2020 – červen 2021

Vzdělávání učitelů &

praxe s domškoláky

Jednou z nejdůležitějších hodnot naší školy je zdravé společenství, a proto je pro nás klíčové poskytnout učitelům příležitost takové společenství mezi sebou vytvořit dříve, než škola začne. To se nestane samo sebou, vyžaduje to odvahu se otevřít, stejně jako schopnost autentické komunikace a reflexe. Na tyto dovednosti, spolu se základy křesťanského vzdělání a inspirujícími vyučovacími metodami se chceme soustředit v rámci vzdělávacího programu pro učitele. Našim budoucím učitelům, kteří aktuálně nebudou nikde sami učit (např. po mateřské), chceme dát příležítost vést pravidelná setkání pro děti v domácím vzdělávání (kterých je v našem okolí více), aby společně s dalšími učiteli mohli reflektovat reálnou pedagogickou činnost. Zároveň doufáme, že část „domškoláků“ se stane žákovským jádrem naší školy.

Září 2021

Slavnostní otevření

Školu chceme otevřít v září 2021 minimálně s 30 studenty a třemi nebo čtyřmi učiteli.

Potřebujeme 4 800 000 Kč


800 000 Kč

na externí kurzy, materiály, stipendium a záložní lektory (dle potřeby)

2 000 000 Kč

na založení školy

na plat ředitele před otevřením školy, rekonstrukci, propagaci, vybavení

2 000 000 Kč

na první školní rok

k pokrytí deficitu v rozpočtu

(Další dva roky bude tento deficit o mnoho nižší a následně se přesuneme do černých čísel, protože, dá-li Bůh, budeme už mít dostatek dětí.)

Napište nám

skola@celymsrdcem.cz

(Dana Koutecká)