Podpořte novou křesťanskou školu v Praze

Školu chceme otevřít v září 2021.

Do té doby potřebujeme 2,6 milionu korun od dárců.

Dáme to dohromady?

Vypadá to jako nedosažitelná částka,

ale když se nás najde 300 dárců, kdo budeme příspívat pravidelně,

do srpna 2021 to máme!

(Nabízíme i potvrzení o daru - dar si můžete odečíst z daní.)

 

Na co to potřebujeme?

1 100 000 Kč

Rekonstrukce prostor

1 100 000 Kč

Kurzy pro učitele

+ mzda zaměstnanců

400 000 Kč

Vybavení školy

Pomozte nám darovat dětem 13 000 smysluplných hodin.

Tyto hodiny musí každé dítě tak jako tak strávit ve škole v rámci povinné školní docházky, tak proč je nevyužít pro to,

co je opravdu důležité?

Vytváříme školu, kde holky vědí, že jsou krásné, statečné a milující, a kde kluci objevují, že jsou silní a plní lásky. Kde si učitelé vzájemně pomáhají svoji hodnotu zakládat na tom, jak je vidí Bůh. Kde všichni společně vytvářejí zdravé společenství, ve kterém má každý své místo. Kde děti i rodiče mají příležitost zažít křesťanské hodnoty v praxi. Školu chceme otevřít v září 2021. Plánujeme otevřít 1.-6. třídu a postupně dorůst do 9. třídy s celkem 90 dětmi (ověřené číslo pro soudržné společenství). Škola bude otevřeně křesťanská a budou v ní vítané věřící i nevěřící děti.

Každých 25 Kč umožní jednu smysluplnou hodinu jednomu žákovi.

Sečetli jsme výše uvedené výdaje plus dorovnání rozpočtu v prvních třech letech (chtěli bychom umožnit rodičům rozumné školné). Vydělili jsme je odhadovaným počtem dětí v prvních třech letech a hodinami, které strávi ve škole. Vychází to, že za 25 Kč můžete pomoct vytvořit jednu smysluplnou hodinu pro jednoho žáka. Navíc v dalších letech by měla škola hospodařit s vyrovnaným rozpočtem (z příspěvků MŠMT a školného), takže svým darem teď pomáháte nejen dětem v prvních třech letech školy, ale všem dalším. Pomáháte postavit školu na nohy.

Jedinečná příležitost koupit (dětem) čas za peníze 🙂

100 Kč - smysluplná hodina pro čtyři žáky

200 Kč - smysluplná hodina pro osm dětí

500 Kč - dvě smysluplné hodiny pro jeden ročník (10 dětí)

1000 Kč - smysluplná hodina s bonusem pro celou třídu-trojročí (30 dětí)!!

www.celymsrdcem.cz
skola@celymsrdcem.cz