Škola Moje místo

Vědět, kdo jsem a kde je moje místo,

celým srdcem

jdu k tobě najisto.


Motivace:
Proč křesťanská škola?

V naší zemi panuje všeobecná nedůvěra ke křesťanství. Přesto jsou křesťanské školy vyhledávány i rodiči odlišného vyznání.

Věříme, že pokud je škola křesťanská především svým přístupem ke studentům a až v druhé řadě náplní učiva, poskytuje připravené a bezpečné prostředí k růstu všem dětem nezávisle na jejich víře.

Vize:
(Sebe)poznání skrze společenství

Tým učitelů tvoří společenství, které odráží lásku, porozumění, respekt a vzájemné přijetí mezi osobami Boží Trojice. A tak jako Bůh do tohoto "svého" kruhu lásky pozval člověka, přijímají učitelé do svého společenství děti (a rodiče), a děti další děti. Vzniká tak prostředí, kde všichni mohou objevovat, jak obdarované je Bůh stvořil.

Příběh:
Dobrodružství s Bohem

První myšlenka na založení školy přišla

v roce 2015, kdy Dana a Martin přišli do jejich současného církevního sboru v Praze a viděli tam desítky malých dětí. Postupně pro svůj nápad nadchli další a další lidi, společně se kterými se rozhodli vzít na sebe riziko a pohnout se kupředu směrem k cíli. Toužíme přinést Bohu slávu každým krokem, který uděláme a každým rozhovorem, který nás na naší cestě potká.

A chceme ještě víc...

Učitelé získají praktický výukový program

Za klíčovou část založení školy považujeme výukový program pro naše budoucí učitele. Jedná se o první dlouhodobý kurz pro křesťanské učitele v naší zemi — zatím u nás vzdělávací program zaměřený na křesťanskou pedagogiku zcela chybí. Náš kurz se v případě zájmu může stát pravidelným nabízeným programem.

Členové týmu

DANA KOUTECKÁ

vystudovala sociologii a media, absolvovala program Učitel naživo, má srdce zapálené pro vzdělání a pro Boží příběhy

MARIE ECKHARDTOVÁ

učitelka, maminka tří dětí, má srdce otevřené pro každého a touhu po Bohu

ŠTĚPÁNKA URBÁNKOVÁ

maminka dvou dětí, původně veterinářka, nyní nastupuje do programu Učitel naživo, má srdce zapálené pro modlitby a dobrodružství s Bohem

ZUZANA HORÁLKOVÁ

studentka matematiky a fyziky, má srdce otevřené pro lidi a je ráda tam, kde se něco děje

MARTIN KOUTECKÝ

asistent profesora počítačových věd, má mysl zapálenou pro matematiku a srdce pro lidi

AMY FUNKA

americká misionářka, vystudovala matematiku a pedagogiku, má srdce otevřené pro každého studenta

Pokud vnímáte, že máte

ve svém srdci místo pro tuto vizi, budeme vděčni za Vaši podporu.

Napište nám

dana.koutecka@gmail.com