Motivace

Proč do toho jdeme?

Smysluplných 13 000 hodin

Od první do konce devaté třídy stráví děti v české základní škole úctyhodných 13 000 hodin. Ti, kteří pokračují na střední a vysoké školy, čeká ještě jednou tolik, celkem tedy 26 000 hodin. Ale jak šťasné a naplněné ty hodiny jsou?

Předškolních děti se do školy neuvěřitelně těší, a pokud je starší sourozenci neodradí, nemohou se prvního školního dne dočkat. Ale po pár měsících ve škole najednou mnoho z nich ztratí své nadšení, svou přirozenou zvědavost a radost z učení — a škola se pro ně stane něčím, co prostě „musí přežít“.

V naší škole chceme zachovat nadšení prvňáčků do poznávání světa kolem sebe. Těchto 13 000 hodin proměníme ve smysluplně strávený čas, ve kterém se děti skrze svou zvědavost naučí hledat odpovědi na své otázky, získají základní vzdělání, hlubší poznatky v oblastech, které je zajímají, a získají různé dovednosti, které se jim v životě budou hodit. A v neposlední řadě, skrze toto všechno spatří smysl toho všeho a udrží si radost z učení po celý život.

Prostor pro kreativitu učitelů

Česko se aktuálně potýká s nedostatkem učitelů. Mnoho mladých učitelů odchází po třech letech do jiných zaměstnání, kompletně vyhořelí. Učitelé se potýkají s mnoha nařízeními a povinnostmi včetně nutnosti odučit obrovské množství látky, což na ně vytváří velký tlak. Naštěstí, každá škola může do jisté míry ovlivnit míru povinností pro své učitele.

Naše škola chce poskytnout učitelům dostatek prostoru, aby do učebního procesu vnášeli vlastní nápady, metody a zájmy. Rádi bychom, aby naši učitelé byli zároveň křesťané, pro které je každý den bitvou o to vnímat svou hodnotu v Kristu a neodvíjet ji od výkonů svých studentů, popularity mezi nimi nebo mezi kolegy. Proto je chceme podpořit vytvořením prostředí, ve kterém je přirozené a vítané sdílet své radosti i zápasy.