Zpětná vazba k úvodnímu víkendu

Procesu Celým srdcem 2020

V odpovědích na následující otázky níže můžeš uvést jednoduše číslo ze škály 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) nebo se můžeš rozepsat, budeme vděční za cokoliv. 🙂

Můžeme použít tvoje odpovědi v e-mailu pro lidi, kteří se za celou akci modlili, a při dalším informování a zvaní na proces Celým srdcem? (required)