Jeremiáš

Podrobně o jednotlivých částech vzdělávacího programu

Proces Celým srdcem

Výjimečně propracované duchovní formace stojí na čtyřech zásadních skutečnostech: Bůh píše Velký příběh. Každému z nás v něm dává jedinečnou roli. Ale je tu zlo, které nám chce bránit. Ale je tu také Společenství, které nás chce chránit a posílit pro naši roli.

Formace se skládají ze dvou víkendovek (na začátku a uprostřed formací) a 28 týdnů, během nichž je připraveno každodenní individuální půlhodinové ztišení a každotýdenní dvouhodinové sdílecí setkání ve skupince 3–5 lidí. Účastníci postupně hlouběji poznávají Boží srdce, lépe rozumějí vlastním pocitům a touhám, odhalují svoji pózu (strategii, jak se vyhnout bolesti a nepotřebovat Boha), vytvářejí zdravé autentické společenství, pomáhají druhým vyznat se v těžkých situacích.

Pro (křesťanské) učitele považujeme za extrémně důležité, aby rozuměli sami sobě, aby měli pevnou půdu v Bohu a aby u dětí nehledali naplnění svých tužeb (např. ocenění, přijetí, respektu), ale jednali s nimi ze svobody a lásky (jako opak ke strachu a pýše).

Více informací: www.zitcelymsrdcem.cz

Škola – místo milosti

Kurz vychází z knihy Donovana Grahama, profesora pedagogiky na Covenant College. Na začátku kurzu je představena křesťanskou školu, která stojí na pravidlech správného „křesťanského“ chování a úsilí o nejlepší výsledky. Následně se účastníci kurzu zabývají tím, co je smyslem (křesťanské) školy a jak se do ní promítá realistické pojetí člověka jako tvora velké důstojnosti stvořeného podle Božího obrazu, který je ale pod vlivem pádu a který ale také může být vykoupen.

V druhé části kurzu účastníci pracují s Grahamovou představou školy, kde je na prvním místě formování celého člověka a kde je prostor pro autenticitu, pravdivost, milost.

Ukázka z knihy: Učitel s milostí si nezakládá na systému odměn a trestů, které vedou k zacházení se studenty více jako se psy než s lidskými bytostmi. Místo toho, aby usiloval o kontrolu nad chováním a pocity, aby vypadal dobře před ostatními, snaží se nacházet hodnotu a identitu v samotném Kristu. Atmosféra třídy takového učitele nabízí dětem svobodu, aby mohli sami dělat rozhodnutí a být za ně zodpovědní, místo toho, aby byli nuceni řídit se pravidly, aby byl pořádek. Disciplína buduje charakter a vede děti zpátky ke kříži, kde nachází svoji jistotu, ale ne pokud říkáme studentům, že jsou v pohodě, pokud se řídí pravidly, a mají problém, pokud se jimi neřídí. Další ukázky zde (pdf)

(Fotografie z Facebooku Přírodní školy)

Výchova jako dobrodružství

Kurz je založen na stejnojmenné knize Františka Tichého, ředitele pražského osmiletého gymnázia Přírodní škola, v níž je kladen důraz na společenství, společný růst, vzájemnou pomoc, aktivní zapojení dětí do života školy i života mimo školu. V mnohých ohledech konkrétní zkušenosti Františka Tichého ukazují obecnější principy Donovana Grahama uvedené do praxe. Účastníci kurzu postupně tyto souvislosti objevují, poměřují se svojí učitelskou zkušeností a přemýšlejí

nad aplikací do vlastního kontextu.

Ukázka z knihy: “Nedávno jsme jeli na výjezd. Procházel jsem vagóny, až jsem se zastavil u jednoho klučiny, který smutně koukal z okna. Vypadalo to, že má vážný problém. Vypadal takhle sklesle již několik dní předtím, ale nikdy nebyl čas a příležitost, abych se ho o samotě zeptal. Posadil jsem se naproti němu, sledoval s ním ubíhající krajinu a teprve po chvíli ho oslovil. „Já jsem prostě strašnej lenoch…,“ zněla odpověď. Když jsem nechápal, vysvětlil mi, že má za pár dní odevzdat písemnou profilovou práci a moc toho ještě nemá. Když jsme to rozebrali, vyšlo najevo, že to není ani tak o lenosti jako o zmatku, který v celé věci měl. A také to bylo v tom, že má ostych sobě i kantorům přiznat, že neví, jak na to, a tak úkol raději vypouštěl a ted’ už mu teče do bot. Během pár minut jsme vymysleli řešení. A i když se práce mávnutím kouzelného proutku sama nenapsala, během pár chvil se jeho tvář rozjasnila a ledy se hnuly.

Další ukázky zde (pdf).

Škola s hodnotami VOSK

VOSK je je zkratka pro víru, vztahovost, otevřenost, odvahu, svobodu, spolehlivost, kreativitu a kontinuitu (vytrvalost). Účastníci kurzu prozkoumávají a dotvářejí koncept školy založený na těchto hodnotách. V rámci kurzu se prakticky dotýkají prvků jako je komunitní kruh, skupinky, individuální čas k práci, individuální čas s učitelem, čtení „živých“ knih, projekty, výzvy, vlastní výzkum atd.

Společné reflexe

Za použití prověřených technik účastníci kurzu společně reflektují situace, které jednotlivě zažívají na školách při své pedagogické praxi. Společné reflexe jim pomáhají lépe se v situacích vyznat, porozumět v nich sami sobě, vracet se do nich s obnovenou svobodou a láskou pro všechny jejich aktéry a inspirovat se přístupy ostatních.

Inspirace zvenčí

Návštěva inspirativních škol

Navštívíme křesťanské základní školy, školy s inovativními prvky a školy s celými inovativními systémy. 

Lektoři & hosté

Pravidelná setkání vedená stálým týmem lektorů budou doplňována setkání s experty (Jan Hábl, František Tichý, …).

Přihlášky do 30. 11. 2019

Vzdělávací program Jeremiáš je primárně koncipován jako příprava pedagogického týmu pro novou křesťanskou školu Celým srdcem, ale podle volné kapacity může být otevřen i dalším zájemcům (případně jednotlivé kurzy).

Napište nám

skola@celymsrdcem.cz

(Dana Koutecká)