AKTUALITY: Poznejte nás na výletech (s) Celým srdcem:

každou druhou sobotu v měsíci

podle okolností v terénu či on-line

www.celymsrdcem.cz/vylety

Škola Celým srdcem

Rozvíjíme celého člověka

skrze zdravé společenství, smysluplné učení a křesťanské prostředí.

Co?

Základní škola pro 90 dětí od 1. do 9. třídy, která spojuje křesťanské prostředí a inovativní pedagogiku.

Kdy?

Školu chceme otevřít od září 2021 pro děti, které půjdou do 1. až 6. třídy; postupně vyrosteme do 9. třídy.

Kde?

Praha 5 a okolí.

Jak?

Naše hodnoty jsou: vztahovost a víra, otevřenost a odvaha, svoboda i spolehlivost, kreativita i kontinuita.

Kdo a proč?

Jsme tým učitelů různého zaměření. Spojuje nás touha dát dětem možnost strávit 10 000 hodin povinné školní docházky smysluplně.

S kým?

Budeme rádi, když se k nám přidáte.

Vize

Vědět, kdo jsem

a kde je moje místo,

celým srdcem

k tobě jdu najisto

Děti i dospělí v naší škole stále hlouběji poznávají, kdo jsou a kde je jejich místo,

a z tohoto hlubokého vědomí se vztahují sami k sobě, druhým (a případně k Bohu).

Vědět, kdo jsem

  • Děti i učitelé ve škole rozvíjí různé složky své osobnosti: aktivita, kreativita, racionalita, morálka, vztahovost, odvaha atd.
  • Děti se učí žít s vědomím, že mají s nesmírnou hodnotou. Dívky poznávají, že jsou stvořeny krásné, statečné a milující a kluci objevují, že jsou silní a také plni lásky.
  • Učitelé nezakrývají, že někdy chybují, a svým příkladem i láskyplným vedením se snaží dětem ukazovat, jak se při nezdarech a selháních vrátit ke své podstatě. Učí děti nebát se přiznat chybu a objevit moc odpuštění sobě i druhým. Učitelé věří v odpuštění skrze Krista a ve škole o tom mluví a zároveň rozumí, že všichni to nemají stejně. 

Holky poznávají, že jsou krásné, statečné a milující

a kluci objevují, že jsou silní a plní lásky.

A kde je moje místo

  • Učitelé mají mezi sebou společenství, které odráží lásku a respekt, a zvou do něj děti (a rodiče) a děti další děti. Škola se tak stává prostředím, ve kterém všichni zažívají, že jsou znáni a přijímáni.
  • Děti se učí vidět hodnotu každého člověka, zajímat se o sebe, přijímat se takoví, jací zrovna jsou, a zároveň se povzbuzovat k růstu, radovat se s druhými a z druhých, pomáhat si, spolupracovat, komunikovat otevřeně, řešit konflikty, fungovat jako tým atd.
  • Děti i učitelé ve škole zažívají, že tady mají svoje místo – tady hrají důležitou roli mezi druhými. Děti se podílí se na rozhodování o životě školy.

Učitelé mají mezi sebou společenství, které odráží lásku a respekt, a zvou do něj děti a jejich rodiče.

Celým srdcem

Srdce vnímáme jako centrum celé lidské bytosti – myšlenek, pocitů, tužeb a rozhodnutí vedoucích k činům.

  • Děti ve škole poznávají, zapojují a formují celé své srdce, a na základě toho z nich vyrůstají dospělí lidé s integritou.
  • Cílem naší školy není pouze naučit děti spoustu informací a správně se chovat. Naší touhou je, aby informace, které se učí, dávaly dětem smysl, aby děti prožívaly jejich platnost na vlastní kůži, měly příležitost je použít ve školních projektech — a prostě z nich žít. Usilujeme o to být osobní, tvořiví a napojení na reálný svět „venku“.

Usilujeme o to být osobní, tvořiví a napojení na reálný svět.

K tobě jdu najisto

Toto je aktivní odpověď dětí na to, co ve škole zakoušejí a co se učí. „K tobě“ znamená k druhým lidem, případně k Bohu. Je naší nadějí, že si zvolí vztahovat se k ostatním otevřeně, čestně, s láskou, sebejistě a zodpovědně.

  • Děti se zapojují se do věcí, kterými skutečně pomáhají lidem kolem sebe, a u toho se sami mnohé učí. Jsou povzbuzovány, aby viděly potřeby svých komunit a reagovaly na ně.

Děti pomáhají lidem kolem sebe, a u toho se sami mnohé učí.

Vize a hodnoty v praxi

KAPACITA ŠKOLY:

100 DĚTÍ

Zkušení pedagogové považují tento počet pro dětskou skupinu za ideální. Je dostatečně vysoký, aby skupina měla potřebnou pestrost, a zároveň natolik nízký, že umožňuje „každému znát každého“.

KAŽDÉ DÍTĚ ZÍSKÁ

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

Učitelé si uvědomují, které vědomosti a dovednosti jsou klíčové. Děti pak skrze osobní přístup, vhodné podněty a systém perspektiv motivují, aby je získaly. Vedle toho děti mohou jít do hloubky v oblastech svého zájmu.

DĚTI PRACUJÍ NA SMYSLU-PLNÝCH PROJEKTECH

To posiluje jejich motivaci k učení a zároveň mají příležitost zakoušet v praxi to, co se (na)učily.

MAXIMÁLNĚ 15 DĚTÍ NA JEDNOHO UČITELE

Tento poměr pomůže učitelům být nablízku každému jednotlivému dítěti — vnímat jejich zájmy, dosavadní dovednosti, životní okolnosti,… a podle toho volit výzvy, které před ně postaví.

SPOLU-PRÁCE DĚTÍ RŮZNÉHO VĚKU

Cílem v naší škole není být lepší než druzí, ale použít svá obdarování k růstu a radosti všech. Děti se skrze společné aktivity učí si vzájemně pomáhat. Vyučovat druhé je také skvělou příležitostí něco se lépe naučit.

DĚTI MAJÍ MOŽNOST OVLIVNIT SVŮJ ROZVRH

Každý dostává vlastní seznam úkolů a část vyučovacího dne si může organizovat podle sebe. Tím se učí samostatnosti v učení. Děti si také mohou zvolit témata některá projektů a hledat odpovědi na své vlastní otázky.

PRAVIDELNÉ INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S UČITELEM

Děti mají každý měsíc příležitost sdílet, jak se jim daří, získat od svého učitele zpětnou vazbu a plánovat s ním cíle pro příští měsíc.

SETKÁVÁNÍ CELÉ ŠKOLY I MALÝCH SKUPIN

Každý den ráno se všichni setkají ke společnému úvodu do nového dne a k předání zpráv ze školního života. Později pak v malých skupinkách čtou inspirativní texty a sdílejí se.

DĚTI SPOLUORGANIZUJÍ ŽIVOT ŠKOLY

Děti se podílí na rozhodování o školních pravidlech, školních akcích atd. Tím se rozvíjí jejich organizační schopnosti a učí se zodpovědnosti.

Kdo za tím stojí?

DANA

KOUTECKÁ

vystudovala sociologii a mediální studia,

absolvovala program

Učitel naživo, má srdce zapálené pro vzdělání

a pro příběhy druhých

MARIE ECKHARDTOVÁ

učitelka, maminka tří dětí, má srdce otevřené pro každého

ŠTĚPÁNKA URBÁNKOVÁ

maminka dvou dětí, původně veterinářka,

nyní se připravuje

v programu Učitel naživo, má srdce zapálené dobrodružství

MARTIN

KOUTECKÝ

odborný asistent na MFF UK, má mysl zapálenou pro matematiku a srdce pro lidi

AMY

FUNKA

původem z USA, vystudovala matematiku a pedagogiku,

má srdce otevřené

pro každého studenta

Co nás motivuje

Obraz první: Smysluplných 10 000 hodin

Od první třídy do konce devaté stráví děti v základní škole deset tisíc hodin. To je obrovské množství času a naneštěstí je to z pohledu dětí často čas, který „musí přežít“. Ačkoliv se do první třídy většinou hodně těší, po pár měsících mnoho z nich postupně ztratí své nadšení, přirozenou zvědavost a radost z učení a těší se tak maximálně na přestávky.

Motivuje nás představa, že ve Škole Celým srdcem děti stráví tisíce hodin povinné školní docházky smysluplně – že skrze svoji zvídavost budou docházet k poznání, skrze příběhy budou rozvíjet svůj charakter a skrze společenství budou nacházet svoje místo. A když vyjdou devítku, ohlédnou se a řeknou si: „byl to dobrý čas“.

Obraz druhý: Autentické společenství učitelů

Učitelské povolání vnímají mnozí učitelé jako velmi osamělé. Navíc je tu všudypřítomné pokušení odvozovat svoji hodnotu od toho, jak je učitel oblíbený u dětí a jaké výsledky jeho žáci mají.

Motivuje nás představa pedagogického sboru jako společenství, ve kterém se učitelé vzájemně přijímají takoví, jací jsou, mohou spolu otevřeně sdílet svoje radosti i zápasy a mohou si vzájemně pomáhat vidět svoji opravdovou hodnotu.

Také chceme učitelům poskytnout dostatek kretivního prostoru, aby do školy mohli přinášet svoje vlastní nápady, zkušenosti a zájmy.

Obraz třetí: Spokojení rodiče

Dohromady máme pět předškolních dětí a kolem nás spoustu rodičů s malými dětmi, kteří hledají školu, kam by jejich děti chodily rády, kde by v kolektivu našly svoje místo, kde by získaly užitečné znalosti a dovednosti v bezpečném prostředí a kde by za podpory ostatních rozvíjely svá obdarování.

Motivuje nás představa, že takovou školu vytvoříme nejen pro svoje děti.

Jak nám můžete pomoci

Hledáme spolupracovníky

Souzníte s naší vizí a chtěli byste se zapojit? Ozvěte se nám.

Oceníme modlitby

Budeme vděční za vaše modlitby; chcete-li, můžeme vám zasílat modlitební dopis. Napište si o něj, prosíme.


Sbíráme podpisy pro MŠMT

Podpisy podporovatelů a budoucích rodičů jsou důležitým faktorem pro schválení školy MŠMT.


Potřebujeme zaplatit přípravy a rozjezd

Podpořte nás finančně kliknutím níže nebo na účet číslo: 52523663/2010 VS: 1303

 
Podpořte nás

číslo účtu: 52523663/2010

VS: 1303

Napište nám

skola@celymsrdcem.cz