ČASTÉ DOTAZY

Co znamená „komunitní škola“?

Poskytujeme plnohodnotnou denní výuku v režimu komunitní školy. Znamená to, že děti jsou zapsány na základní škole k individuálnímu vzdělávání, které si plní na komunitní škole. Rádi vám pomůžeme vyřídit zápis na základní i na komunitní škole.

Co znamená „křesťanské prostředí“?

Naši učitelé jsou křesťané – usilují o upřímný život před Bohem i druhými lidmi. K dětem přistupují z přesvědčení, že každé dítě má obrovskou hodnotu a obrovský potenciál a zároveň někdy – řečeno s Komenským – „nejedná, jak by mělo“ a potřebuje nasměrovat. Učitelé se ve škole svým křesťanským přesvědčením netají (= příležitostně zmíní něco, co s ním souvisí), ale také ho nikomu nenutí. Ráno zahajujeme krátkou modlitbou (či chvílí vděčnosti). Občas zařazujeme texty, projekty a písničky s křesťanským obsahem. Ve škole jsou vítáni bez rozdílu vyznání všichni, koho lákají naše hodnoty.

Co pokrývá školné? Jaké jsou další náklady?

Školné je 6300 Kč měsíčně. Přejeme si, aby škola byla otevřená co nejširšímu okruhu rodin, proto jsme stanovili školné, které nepokrývá veškeré náklady školy.

V roce 2022/23 je školné určené na platy učitelů. Ostatní náklady školy hradíme ze sponzorských darů. Rodiče žádáme o pololetní příspěvek na pomůcky (500 Kč) a na výlety (1000 Kč).

Máte družinu?

Ano, nabízíme družinu do 16 hodin. Vedle družiny nabízíme i různorodé volitelné aktivity. Děti, které nejsou zapsané v naší škole, se mohou družiny a kroužků účastnit po domluvě a do naplnění kapacity.

S rodinami, které by potřebovaly družinu do pozdějších hodin, se individuálně domluvíme na možném řešení.

Organizujete společnou dopravu dětí do školy?

Ano – podle zájmu a domluvy. Zprostředkujeme domluvu rodičů z podobných oblastí. V případě potřeby si umíme představit i to, že učitelé budou ráno některé děti přebírat na Smíchovském nádraží.

Jak se můžeme přihlásit?

První krok je vyplnit nezávaznou přihlášku, kterou najdete v rubrice „Zápis“. Po jejím vyplnění se vám ozveme a domluvíme si s vámi schůzku. Je pro nás důležité společně si popovídat a ujistit se, že naše představy jsou ve vzájemném souladu.

Jak hodnotíte? Používáte známky?

Dětem dáváme hodnocení a zpětnou vazbu, kterým rozumějí a které je motivují. Používáme techniky formativního hodnocení.

Známky neodmítáme v případech, kdy dávají smysl, ale nejsou naším primárním nástrojem hodnocení.

Dostávají děti domácí úkoly?

Ano, domácí úkoly vnímáme jako příležitost osvojit si dovednosti, které potřebují individuální a pravidelné procvičování (čtení, psaní, počítání, pravopis). Pro starší děti jsou také domácí úkoly možností jít do hloubky v oblastech svého zájmu. Domácím úkolům se proto nevyhýbáme, ale ani jimi děti nezahlcujeme.

Můžeme k vám chodit jenom několík dní v týdnu?

Děti zapsané do komunitní školy se zavazují ke každodenní docházce.

K projektovým dnům se připojují děti, které vzdělávají rodiče doma.

Co když nejsme věřící?

Ve škole jsou vítáni bez rozdílu vyznání všichni, kdo souzní s našimi hodnotami. Víru považujeme za důsledek svobodného rozhodnutí každého člověka a nebudeme nikoho nutit, aby věřil nebo aby dělal něco „jako věřící“.

Je škola spojená s konkrétní křesťanskou denominací?

Učitelé jsou z několika protestantských denominací. Škola není přímo napojena na jednu konkrétní církev nebo denominaci. Naše vyznání víry vychází ze základních starocírkevních vyznání jako Apoštolské a Nicejské vyznání víry.