ČASTÉ DOTAZY

Co znamená „komunitní škola“?

Poskytujeme plnohodnotnou denní výuku v režimu komunitní školy. Znamená to, že děti jsou zapsány na základní škole k individuálnímu vzdělávání, které si plní na komunitní škole. Rádi vám pomůžeme vyřídit zápis na základní i na komunitní škole.

Co znamená „křesťanské prostředí“?

Naši učitelé jsou křesťané – usilují o upřímný život před Bohem i druhými lidmi. K dětem přistupují z přesvědčení, že každé dítě má obrovskou hodnotu a obrovský potenciál a zároveň někdy – řečeno s Komenským – „nejedná, jak by mělo“ a potřebuje nasměrovat. Učitelé se ve škole svým křesťanským přesvědčením netají (= příležitostně zmíní něco, co s ním souvisí), ale také ho nikomu nenutí. Ráno zahajujeme krátkou modlitbou (či chvílí vděčnosti). Občas zařazujeme texty, projekty a písničky s křesťanským obsahem. Ve škole jsou vítáni bez rozdílu vyznání všichni, koho lákají naše hodnoty.

Co pokrývá školné? Jaké jsou další náklady?

Školné je 7 300 Kč měsíčně. Přejeme si, aby škola byla otevřená co nejširšímu okruhu rodin, proto jsme stanovili školné, které nepokrývá veškeré náklady školy.

V roce 2023/24 je školné určené na platy učitelů. Ostatní náklady školy hradíme ze sponzorských darů. Rodiče žádáme o pololetní příspěvek na pomůcky (1500 Kč) a na výlety (1500 Kč).

Máte družinu?

Ano, nabízíme družinu od 7:45 do 8:30 a po školním programu do 16 hodin. V rámci družiny čteme příběhy, děláme různé tvůrčí a pohybové aktivity, chodíme ven.

Organizujete společnou dopravu dětí do školy?

Ano – podle zájmu a domluvy. Zprostředkujeme domluvu rodičů z podobných oblastí. V případě potřeby si umíme představit i to, že učitelé budou ráno některé děti přebírat na Smíchovském nádraží.

Jak se můžeme přihlásit?

První krok je vyplnit nezávaznou přihlášku, kterou najdete v rubrice „Zápis“. Po jejím vyplnění se vám ozveme a domluvíme si s vámi schůzku. Je pro nás důležité společně si popovídat a ujistit se, že naše představy jsou ve vzájemném souladu.

Jak hodnotíte? Používáte známky?

Známky nepoužíváme. Děti motivujeme smysluplnou činností a jasně formulovanými cíli, kterých mohou dosahovat a při tom zažívat úspěch. Při konkrétních činnostech dáváme dětem zpětnou vazbu, která jim pomáhá růst v dané oblasti. Používáme techniky formativního hodnocení.

Dostávají děti domácí úkoly?

Ano, domácí úkoly vnímáme jako příležitost osvojit si dovednosti, které potřebují individuální a pravidelné procvičování (čtení, psaní, počítání, pravopis). Pro starší děti jsou také domácí úkoly možností jít do hloubky v oblastech svého zájmu. Domácím úkolům se proto nevyhýbáme, ale ani jimi děti nezahlcujeme.

Můžeme k vám chodit jenom několík dní v týdnu?

Ano, nabízíme různé projektové balíčky na 1-4 dny v týdnu. Více informací najdete TADY.

Co když nejsme věřící?

Ve škole jsou vítáni bez rozdílu vyznání všichni, kdo souzní s našimi hodnotami. Víru považujeme za důsledek svobodného rozhodnutí každého člověka a nebudeme nikoho nutit, aby věřil nebo aby dělal něco „jako věřící“.

Je škola spojená s konkrétní křesťanskou denominací?

Učitelé jsou z několika protestantských denominací. Škola není přímo napojena na jednu konkrétní církev nebo denominaci. Naše vyznání víry vychází ze základních starocírkevních vyznání jako Apoštolské a Nicejské vyznání víry.