Vize:

10 000 smysluplných hodin


Poslání:

Rozvíjíme celého člověka

skrze zdravé společenství,

výuku v souvislostech

a křesťanské prostředí.


Hodnoty:

KONCEPCE

TROJROČÍ

Děti vzděláváme ve věkově smíšených skupinách (1.-3. třída, 4.-6. třída, 7.-9. třída). Pro mladší děti jsou starší spolužácí motivací a starší si s mladšími upevňují svoje dřívější znalosti a dovednosti. Během lekcí učitel pracuje s dětmi z jednoho ročníku a podle potřeby se mohou přidávat i děti z dalších ročníků.

INDIVIDUÁLKY

Část školního času mají děti vyhrazenou na samostatnou práci na zadaných úkolech. Některé úkoly si mohou vybírat, některé patří k nepostradatelnému minimu pro všechny. Děti se učí si tento čas organizovat podle sebe. Učitel je dětem k dispozici k individuálnímu dovysvětlení, povzbuzení, nasměrování, zhodnocení atd.

PROJEKTY

Důležité znalosti a dovednosti učíme děti v pravidelných projektech, kde si je mohou vyzkoušet a prozkoumat z různých stran, porozumět souvislostem a samy je k něčemu dalšímu použít.

VÝLETY A EXKURZE

Často vyrážíme na zahradu, do lesa, na historická místa, do truhlářské dílny, do muzeí a galerií, navštěvujeme různá povolání atd. Děti pomáhají s organizací výletů a exkurzí, a přitom se mnohé učí.

ANGLICKÝ DEN

Každý týden máme anglický den, kdy se děti učí v angličtině pod vedením zkušených angličtinářů a rodilé mluvčí.

DÍTĚ-RODIČ-UČITEL

Několikrát do roka probíhají setkání v trojici dítě-rodič(e)-učitel. Společně slaví pokroky a plánují cíle pro další období.

MINIMA

Naši učitelé mají dobře promyšleno, co jsou základní znalosti a dovednosti, které by měly získat všechny děti. Minima máme rozdělená do tří oblastí:

  • rozumím = toto chceme, aby děti opravdu chápaly v souvislostech
  • znám = stačí, když dítě zhruba ví, co tento pojem znamená
  • umím = důležité dovednosti, které chceme, aby děti ovládaly

VÝZVY

Vedle minim chceme děti podporovat v tom, aby šly do hloubky i do šířky v oblastech, které je více zaujmou či pro ně mají obdarování. Předkládáme dětem podněty v podobě výzev, z nichž si každé dítě může vybrat podle svého uvážení, čemu se bude věnovat.

Např. sepsat vzpomínky babičky, pěstovat rostlinu, udržovat školní lékarničku, připravit hru pro druhé, vytvořit model nějaké stavby atd.

TYPICKÝ DEN

(časy jsou orientační)

8.30

8.45-9.30

9.30-9.50

9.50-10.20

10.20-11.30

11.30-12.15

12.15-13.00

13.00-13.15

13.30-15.00

kruh: setkání celé školy

dílna čtení a psaní (čj)

přestávka

procházka venku

invidiuálky a lekce (matematika, čj – pravopis)

oběd

projekt (člověk a jeho svět)

reflexe – zhodnocení dne

výtvarka/výzvy/angličtina/družina