Vize

10 000 smysluplných hodin
Poslání

Rozvíjíme celého člověka

skrze zdravé společenství,

výuku v souvislostech

a křesťanské prostředí.


Hodnoty

KONCEPCE

TROJROČÍ

Děti vzděláváme ve věkově smíšených skupinách (1.-3. třída, 4.-6. třída, 7.-9. třída). Pro mladší děti jsou starší spolužácí motivací a starší si s mladšími upevňují svoje dřívější znalosti a dovednosti.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Ve škole věnujeme hodně pozornosti tzv. klíčovým kompetencím –

komunikaci, spolupráci, podnikavosti apod. Děti se učí stanovovat si

svoje cíle a dosahovat jich. Samy hodnotí svoje výsledky a navrhují

zlepšení. Všímají si druhých a oceňují jejich práci. Rozdělují si role

při organizaci školních akcí. Učí se fungovat jako tým.

INDIVIDUÁLKY

Část školního času mají děti vyhrazenou na samostatnou práci na zadaných úkolech. Některé úkoly si mohou vybírat, některé patří k nepostradatelnému minimu pro všechny. Děti se učí si tento čas organizovat podle sebe. Učitel je dětem k dispozici k individuálnímu dovysvětlení, povzbuzení, nasměrování, zhodnocení atd.

PROJEKTY A VÝLETY

Důležité znalosti a dovednosti učíme mj. v pravidelných projektech, kde si děti mohou zažít, vyzkoušet, porozumět souvislostem a samy je k něčemu dalšímu použít. Často vyrážíme do přírody, do muzeí a galerií, na historická místa, navštěvujeme různá povolání atd.

ANGLICKÝ DEN

Každý týden máme anglický den, kdy se děti učí v angličtině pod vedením zkušených angličtinářů a rodilé mluvčí.

DÍTĚ–⁠RODIČ–⁠UČITEL

Několikrát do roka probíhají setkání v trojici dítě-rodič(e)-učitel. Společně slaví pokroky a plánují cíle pro další období.

MAPY UČEBNÍHO POKROKU

Naši učitelé mají dobře promyšleno, co jsou základní znalosti a dovednosti, které by měly získat všechny děti.

VÝZVY

Vedle základu chceme děti podporovat v tom, aby šly do hloubky i do šířky v oblastech, které je více zaujmou či pro ně mají obdarování. Předkládáme dětem podněty v podobě výzev, z nichž si každé dítě může vybrat podle svého uvážení, čemu se bude věnovat.

Např. sepsat vzpomínky babičky, pěstovat rostlinu, udržovat školní lékarničku, připravit hru pro druhé, vytvořit model nějaké stavby atd.

TYPICKÝ TÝDEN

(Rozvrh může podléhat změně.)

PO


ÚT


STČT
divadlo / porada (rozvoj komunikace a spolupráce), matematika, angličtina / čeština, přírodověda (pro starší)


dílna čtení a psaní (čeština), matematika, výzvy (rozvoj podnikavosti)


PROJEKTOVÝ DEN / VÝLET

(aktivity z různých předmětů na jedno téma)


INDIVIDUÁLKOVÝ DEN – čeština, matematika, práce na cílech

(samostatná práce s individuální podporou učitelů)


ANGLICKÝ DEN

(AJ + matika a pracovní činnosti v angličtině)


Každý den začíná společným kruhem (přivítání, důležité informace, písnička, modlitba). Po velké přestávce jdeme vždy na 15-20 minut s dětmi ven na tzv. Daily Mile – projít se, proběhnout se, zahrát si pohybovou hru.

Průvodce pololetím pro 4.-7. třídu