VIZE

10 000 smysluplných hodinPOSLÁNÍ

Rozvíjíme celého člověka

skrze zdravé společenství,

výuku v souvislostech

a křesťanské prostředí.

HODNOTY

KONCEPCE

TROJROČÍ

Děti vzděláváme ve věkově smíšených skupinách (1.-3. třída, 4.-6. třída, 7.-9. třída). Pro mladší děti jsou starší spolužácí motivací a starší si s mladšími upevňují svoje dřívější znalosti a dovednosti.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Ve škole věnujeme hodně pozornosti tzv. klíčovým kompetencím –

komunikaci, spolupráci, podnikavosti apod. Děti se učí stanovovat si

svoje cíle a dosahovat jich. Samy hodnotí svoje výsledky a navrhují

zlepšení. Všímají si druhých a oceňují jejich práci. Rozdělují si role

při organizaci školních akcí. Učí se fungovat jako tým.

PROJEKTY A VÝLETY

Důležité znalosti a dovednosti učíme mj. v pravidelných projektech, kde si děti mohou zažít, vyzkoušet, porozumět souvislostem a samy je k něčemu dalšímu použít. Často vyrážíme do přírody, do muzeí a galerií, na historická místa, navštěvujeme různá povolání atd.

DÍTĚ–⁠RODIČ–⁠UČITEL

Několikrát do roka probíhají setkání v trojici dítě-rodič(e)-učitel. Společně slaví pokroky a plánují cíle pro další období.

MAPY UČEBNÍHO POKROKU

Naši učitelé mají dobře promyšleno, co jsou základní znalosti a dovednosti, které by měly získat všechny děti.

VÝZVY

Vedle základu chceme děti podporovat v tom, aby šly do hloubky i do šířky v oblastech, které je více zaujmou či pro ně mají obdarování. Předkládáme dětem podněty v podobě výzev, z nichž si každé dítě může vybrat podle svého uvážení, čemu se bude věnovat, a/nebo si může vytvořit svoje vlastní výzvy.

Např. sepsat vzpomínky babičky, pěstovat rostlinu, udržovat školní lékarničku, připravit hru pro druhé, vytvořit model nějaké stavby atd.

TYPICKÝ TÝDEN

(Rozvrh může podléhat změně.)

PO:

1.-3. třída: propojený blok češtiny, matiky a poznávání světa

4.-6. třída: čeština, matika, výzvy, příběhy

ÚT:

1.-3. třída: angličtina, propojený blok čj + mat + svět, příběhy

4.-6. třída: angličtina, čeština, čtení s porozuměním

ST:

PROJEKTOVÝ DEN / VÝLET

ČT:

1.-3. třída: angličtina, propojený blok čj + mat + svět

4.-6. třída: angličtina, svět v souvislostech, klíčové kompetence

PÁ:

1.-3. třída: propojený blok čj + mat + svět, společné zakončení týdne

4.-6. třída: školní projekt, matika, společné zakončení týdne

KAŽDÝ DEN:

Každý den začíná společným kruhem (přivítání, důležité informace, písnička, modlitba). Po velké přestávce jdeme vždy na 15-20 minut s dětmi ven na tzv. Daily Mile – projít se, proběhnout se, zahrát si pohybovou hru.