Jeremiáš

Program pro křesťanské učitele zaměřený na srdce

Jaká je role učitele v Božím Velkém příběhu?

Co dělá křesťanskou školu křesťanskou?

Jak vytvořit pedagogický sbor jako autentické společenství?

Co pomáhá rozvíjet zdravé vztahy, odvahu, svobodu a kreativitu?


Zaměření programu

→ hlubší poznávání Božího srdce

→ porozumění sobě jako člověku a učiteli

→ formování školy jako společenství

V čem je jedinečný

nabízí spojení

  • původních křesťanských pedagogických kurzů
  • společných reflexí pedagogické činnosti
  • intenzivní duchovní formace

Kurzy

Proces Celým srdcem

hlouběji porozumět Božímu srdci, sám sobě i lidem kolem mě

Škola – místo milosti

jak ve škole aplikovat, že jsme stvořeni podle Božího obrazu, padlí a vykoupení

Výchova jako dobrodružství

principy “školy – místa milosti” v praxi v českém kontextu

Škola s hodnotami VOSK

jak vytvořit školu s hodnotami vztahovost – odvaha – svoboda – kreativita

Společné reflexe

reflexe pedagogické činnosti každého účastníka pomocí prověřených technik

Experti & výjezdy

setkáni s experty a výjezdy do inspirativních škol (bonusy vřazené do jednotlivých kurzů)

Program připravuje tým školy Celým srdcem.

Harmonogram

leden – červen 2020:

Proces Celým srdcem

jeden víkend + každodenní ztišení + setkání skupinky týdně (lze přes Skype)

kurz Škola – místo milosti

jedno setkání skupiny (např. pondělí 17–19) jednou za 14 dní (lze přes Skype)

říjen 2020 – červen 2021:

Proces Celým srdcem (pokračuje)

jeden víkend + každodenní ztišení + skupinka týdně (lze přes Skype)

• kurz Výchova jako dobdrodružství

seminář (např. pondělí 17–19) jednou za 14 dní (lze přes Skype)

• společné reflexe

setkání skupiny (např. pondělí 16–19:30) jednou za 14 dní

kurz Škola s hodnotami

sobota 10–16 nebo neděle 13:30–18:30 / měsíc

4 návštěvy inspirativních škol + 1 skupinový víkend

Setkání se budou odehrávat v Praze (kromě víkendovek), místo bude upřesněno. Termíny budou domluveny s příhlednutím k možnostem přihlášených.

Přihlášky do programu do 30. 11. 2019

Vzdělávací program Jeremiáš je primárně koncipován jako příprava pedagogického týmu pro novou křesťanskou školu Celým srdcem, ale podle volné kapacity je otevřen i dalším zájemcům, případně se lze přihlásit na jednotlivé kurzy.

CENA: Tento ročník je pro účastníky celého programu Jeremiáš ZDARMA (bude vybrána záloha 1000 Kč, která bude účastnikovi vrácena při 75% účasti). Při přihlášení do jednotlivých kurzů je cena jednoho kurzu 350 Kč. Výjimku z obého tvoří Proces Celým srdcem, kde si účastníci hradí náklady na dvě víkendové akce (první 1800 Kč, druhá kolem 1300 Kč), účastníci celého programu Jeremiáš mohou požádat o stipendium.

Ochutnávka programu – Neděle Celým srdcem 24. 11.

14 – 16 Ochutnávka Procesu Celým srdcem

16 – 16:30 Přestávka aneb Ochutnávka kávy a dezertů

16:30 – 18 Ochutnávka programu pro křesťanské učitele Jeremiáš

v prostorách CB Třináctka – Mukařovského 1986/7, Praha (metro B – Luka)

Seznamte se s námi!

Napište nám

skola@celymsrdcem.cz

(Dana Koutecká)