Jeremiáš

Program pro křesťanské učitele zaměřený na srdce

Jaká je role učitele v Božím Velkém příběhu?

Co dělá křesťanskou školu křesťanskou?

Jak vytvořit pedagogický sbor jako autentické společenství?

Co pomáhá rozvíjet zdravé vztahy, odvahu, svobodu a kreativitu?


Zaměření programu

→ hlubší poznávání Božího srdce

→ porozumění sobě jako člověku a učiteli

→ formování školy jako společenství

V čem je jedinečný

nabízí spojení

  • původních křesťanských pedagogických kurzů
  • společných reflexí pedagogické činnosti
  • intenzivní duchovní formace
thin

Kurzy

Proces Celým srdcem

hlouběji porozumět Božímu srdci, sám sobě i lidem kolem mě

Škola – místo milosti

jak ve škole aplikovat, že jsme stvořeni podle Božího obrazu, padlí a vykoupení

Výchova jako dobrodružství

principy "školy – místa milosti" v praxi v českém kontextu

Škola s hodnotami VOSK

jak vytvořit školu s hodnotami vztahovost – odvaha – svoboda – kreativita

Společné reflexe

reflexe pedagogické činnosti každého účastníka pomocí prověřených technik

Experti & výjezdy

setkáni s experty a výjezdy do inspirativních škol (bonusy vřazené do jednotlivých kurzů)

Program připravuje tým školy Celým srdcem.

Harmonogram

leden – červen 2020:

Proces Celým srdcem

jeden víkend + každodenní ztišení + setkání skupinky týdně (lze přes Skype)

kurz Škola – místo milosti

jedno setkání skupiny (např. pondělí 17–19) jednou za 14 dní (lze přes Skype)

říjen 2020 – červen 2021:

Proces Celým srdcem (pokračuje)

jeden víkend + každodenní ztišení + skupinka týdně (lze přes Skype)

• kurz Výchova jako dobdrodružství

seminář (např. pondělí 17–19) jednou za 14 dní (lze přes Skype)

• společné reflexe

setkání skupiny (např. pondělí 16–19:30) jednou za 14 dní

kurz Škola s hodnotami

sobota 10–16 nebo neděle 13:30–18:30 / měsíc

4 návštěvy inspirativních škol + 1 skupinový víkend

Setkání se budou odehrávat v Praze (kromě víkendovek), místo bude upřesněno. Termíny budou domluveny s příhlednutím k možnostem přihlášených.

Přihlášky do programu byly uzavřeny 30. 11. 2019.

Pokud máte o program zájem, napište nám.

Vzdělávací program Jeremiáš je primárně koncipován jako příprava pedagogického týmu pro novou křesťanskou školu Celým srdcem, ale podle volné kapacity je otevřen i dalším zájemcům, případně se lze přihlásit na jednotlivé kurzy.

CENA: Tento ročník je pro účastníky celého programu Jeremiáš ZDARMA (bude vybrána záloha 1000 Kč, která bude účastnikovi vrácena při 75% účasti). Při přihlášení do jednotlivých kurzů je cena jednoho kurzu 350 Kč. Výjimku z obého tvoří Proces Celým srdcem, kde si účastníci hradí náklady na dvě víkendové akce (první 1800 Kč, druhá kolem 1300 Kč), účastníci celého programu Jeremiáš mohou požádat o stipendium.

Napište nám

skola@celymsrdcem.cz

(Dana Koutecká)