NAŠE UČEBNÍ POMŮCKY PRO DĚTI

Průvodce pololetím je každodenní společník dětí. Zapisují si do něj úkoly, průběžné hodnocení i sebehodnocení. Pomáhá jim růst v klíčových kompetencích, stanovovat si vlastní cíle učení a dosahovat jich, rozvrhnout si práci na výzvách nebo se připravit na tripartity.

Součástí průvodce pololetím jsou mapy učebního pokroku, které dětem ukazují, co se v daném pololetí mohou naučit. Pro menší dětí mají mapy podobu stromu, kde si mohou postupně vybarvovat jednotlivá jablíčka a lístečky. Větší děti si osvojené učivo zaznemanávají do barevných přehledů.

(Poklad pro mapy pro menší dětí máme od Kristýny Vejlupek.)

Mapy učebního pokroku sestavujeme pro konkrétní děti, aby je učivo na následujícím pololetí odpovídalo jejich schopnostem a možnostem a zároveň aby ono konkrétní dítě povzbuzovalo k růstu. Tady je příklad map učebního pokroku pro jednu naši čtvrťačku: